Display
close

Description

Hunan Provincial Funan Bank 
Early 20th Century 
Shanghai Museum 
Donated by Li Weixian